Hàng Xóm 5

7%(625Thứ hai)
00:0011月26日
Calvin và Dave cũng sẽ ở bên nhau ít nhất một mùa và CBS thông báo Neighborhood sẽ gia hạn mùa thứ năm như một phần trong kế hoạch tổng thể của đài 2022-2023. Tỷ lệ người xem bộ phim này đạt được thành tích khả quan, là một trong bốn bộ phim hài đứng đầu trên CBS. Theo thống kê trực tuyến, số lượng người xem bộ phim là 6,62 triệu người.
Phân loại:
标签: