Linh Kiếm Tôn

5%(422Thứ hai)
00:0011月25日
Linh Kiếm Tôn"là hoạt hình 3D do v ă n hóa Tác D ĩ chế tác. Dựa trên tiểu thuyết cùng tên Linh Kiếm Tôn và truyện tranh Linh Kiếm Tôn. Bộ phim kể về câu chuyện thiếu niên nghèo túng Sở Hành Vân quyết chí thay đ ổi hiện trạng, quyết chí sáng tạo một vùng đ ất mới.Một giấc mộng lớn, thiếu niên nghèo túng lập chí muốn thay đ ổi hiện trạng quyết chí sáng tạo một mảnh thiên đ ịa mới. Dị bảo trân qu ý, công pháp võ quyết, đ ộng phủ c ư ờng giả thất lạc, ở thời đ ại thiên tài xuất hiện lớp lớp, tràn ngập khiêu chiến cùng c ơ duyên này, lại xem thiếu chủ nghèo túng nh ư thế nào lang bạt đ ại lục, gặp kỳ ngộ, trở thành Chí Tôn Thiên Đ ế oai phong một cõi. Kẻ thù tr ư ớc kia, hiện tại, tuyệt sẽ không bỏ qua! Tiếc nuối trong mộng, hiện tại, nhất đ ịnh phải đ ền bù! Đ ợi đ ến khi linh kiếm thét dài, thiên đ ịa tam giới, ta là Chí Tôn!
Phân loại:
标签: