Đi sâu vào phía sau kẻ thù: cứu hộ nguy hiểm

5%(486Thứ hai)
00:0001月22日
  1943年9月,一支英国突击队与一名美国军官组成一个秘密小组,深入敌后波兰执行任务。他们与抵抗军一起穿越严酷的荒野,意图从德国人手中解救波兰科学家法比安博士。
Phân loại:

量子m3u8-Chơi trực tuyến